อธิการบดี มทร.พระนคร ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV

DSC_1337

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร)ให้สัมภาษณ์กับรายการโต๊ะข่าว ETV ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่6 ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยระหว่างการสัมภาษณ์ได้มีการนำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยจากอาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผลงานจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจัดแสดงให้ชมเป็นตัวอย่างอีกด้วย

ทั้งนี้ รับชมข่าวการให้สัมภาษณ์ การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่6 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ ได้ในรายการ โต๊ะข่าว ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV กระทรวงศึกษาธิการ ออกอากาศในวันที่13 กรกฏาคม 2558  เวลา 07.00 – 07.30 น. และเวลา 13.00 – 13.30 น.ผ่านทางดาวเทียมไทยคม เคเบิ้ลท้องถิ่นทั่วประเทศ, Ture vistion, www.etvthai.tv,Internet Protocol TV,Application etvthai Smartphone www.etvthai.t/m

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *