ราชมงคลพระนคร และผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมประชุม หาแนวทางต่อยอดการศึกษา

scb-1

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร)เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ นายกรพัฒน์ บุญเสริมสมบัติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารผ่ายบุคคล ทรัพยากรบุคคลธุรกิจสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม นักศึกษา ได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ หรือเรียนรู้การทำงานภายในองค์กร
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมด้วย

scb-2scb-3 scb-4 scb-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *