ราชมงคลพระนคร เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับNanyang Polytechic (NYP) ประเทศสิงคโปร์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อม คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร)เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr. Henry Heng ตำแหน่ง Deputy Principal & Senior Director of the School of Business และ Mr. Aloysius Tan ตำแหน่ง Coordinator, International Student Exchanges, School of Business Management จาก Nanyang Polytechic (NYP) ประเทศสิงคโปร์  ณ ห้องประชุม AD & PR Meeting Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อ 21 กรกฎาคม 2558  S__3080214 S__3080215 S__3080216 S__3080217S__3080211S__3080212S__3080210

 

 

 

 

(ภาพ ข่าว: กองวิเทศสัมพันธ์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *