ราชมงคลพระนคร ร่วมจัดดอกไม้และสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย ต้อนรับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร)บรรยายผลงานการจัดแสดงและสาธิตงานฝีมือไทยด้านการแกะสลักผักผลไม้ งานมาลัยดอกไม้สดและขนมไทยมงคล ผลงานคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นายเหวียน เติ๊น สุง (H.E. Mr. Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยา ซึ่งเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ นอกจากการจัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักผลไม้ งานมาลัยดอกไม้สดและขนมไทยมงคล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ยังได้รับเกียรติจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการจัดดอกไม้ตกแต่งตึกไทยคู่ฟ้าและตึกสันติไมตรีได้อย่างงดงามอีกด้วย
6
17 8 10 11 12 13 14 15 16

(ภาพ: คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *