ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษากับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นำคณะนักศึกษาจากสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษากับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2558 เพื่อสืบสานวิถีไทยตามแนวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2558  ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในการนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ได้ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะนักศึกษาของราชมงคลพระนครด้วย  IMG_0474 IMG_0476 IMG_0509 IMG_0544 IMG_0549 IMG_0555 IMG_0597

ภาพ: กองพัฒนานักศึกษา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *