ราชมงคลพระนครจัดการประชุม คณะกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและตราสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Branding)

DSC_1552

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและตราสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Branding) โดยมีคุณสดับพิณ คำนวณทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย จำกัด) เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *