รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

S__10166286-รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีจุดหมาย” ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในวันที่ 28 และ29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *