รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 27 ปี NBT

 

S__9453633

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 27 ปี พร้อมมอบเงินสมทบมูลนิธิคนตาบอด ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *