มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

DSC_2249

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร)มอบหมาย รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาท ถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ครบ 83พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *