ประกวด MV. “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ครั้งที่ 5

banner web

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควีดิโอ เพลง  “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”  ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ครั้งที่ 5 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท  สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 10กรกฎาคม 2558 บาท   สำหรับการตัดสินรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลนั้น  จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่  24 กรกฎาคม  2558  นอกจากนี้  ทางคณะฯ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อCreate & Produce Music Video Workshop  ให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558   โดยมีวิทยากรเป็นผู้กำกับมิวสิควีดิโอชั้นนำของไทยอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-6653777 ต่อ 6870-1 และ 0-2281-0632 เว็บไซต์ www.mct.rmutp.ac.th หรือ facebook/channelmct

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *