ราชมงคลพระนคร ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนเข้าพรรษา รักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

DSC_2359 -edit
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมงาน “ราชมงคลพระนคร สืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558″ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า การจัดงานครั้งนี้มียอดเงินบริจาคเพื่อร่วมทำบุญทั้งสิ้นกว่า 30,000 บาท และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอาทิ ต้นเทียนวิจิตรบรรจง จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขบวนกองยาว
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ องค์การนักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน พร้อมด้วยนางฟ้าร่ายรำ อ่อนช้อย จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

DSC_2371 - editDSC_2365 -edit DSC_2375 - editDSC_2402 -editDSC_2423 -edit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *