กองพัฒนานักศึกษาจัด มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

DSC_1412

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน  ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้มีวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ให้ความรู้ให้แก่บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *