ราชมงคลพระนคร จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในงาน “เจ้าฟ้านักภาษา สืบสานภูมิปัญญาไทย”และมอบหนังสือใน”โครงการหนังสือเพื่อน้องฉลอง 60 พรรษา”

DSC_0484

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงาน “เจ้าฟ้านักภาษา สืบสานภูมิปัญญาไทย” นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก โดยจัดพิธีมอบหนังสือ  ในโครงการ “หนังสือเพื่อน้อง ฉลอง 60 พรรษา” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสาหร่าย ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่ขาดแคลนหนังสือ  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับหนังสือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป นำหนังสือมาบริจาคร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ในโครงการดังกล่าวเป็นจำนวน 2,499 เล่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *