ราชมงคลพระนคร จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

DSC_0555

ราชมงคลพระนคร จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่องาน “เจ้าฟ้านักภาษา สืบสานภูมิปัญญาไทย” ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ได้จัดกิจกรรมประกวดผลงานศิลปวัฒนธรรมเพื่อคัดเลือกแบบอย่างที่ดี ประกอบด้วย การประกวดมาลัยเทิดพระเกียรติ ประเภทมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป การประกวดวีดิทัศน์สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ ประเภทอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป และการประกวดศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย ประเภทมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 6 วิชา 60 พรรษาฟรี ประกอบด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้ยาหม่องสมุนไพร การตกแต่งเสื้อยืดด้วยผ้าไทย มาลัยจากลูกปัด กรอบรูปจากผ้าไทย ผ้าพันคอมัดย้อม และการสกรีนเสื้อลายไทย รวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเป็นการนำเสนอพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระเทพฯ อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *