มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เสวนาภาพลักษณ์ ณ คณะศิลปศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นครั้งที่ 7

IMG_6510

คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เชิญผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร
สร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาพลักษณ์ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านภาพลักษณ์องค์กรในโครงการ จิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์ ณ ห้องประชุมมงคลอาภาคณะบริหารธุรกิจ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7

One thought on “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เสวนาภาพลักษณ์ ณ คณะศิลปศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นครั้งที่ 7

 1. Patpassorn

  Dear Sirs

  This is Patpassorn ..from PPISIS MODA company .. our company is the company that
  joint-venture with Malaysia company to produce the Organic Innerwear .. and now we have expand our
  biz to more casual wear like : tee shirt but still keep concept of Organic fabric : like 100 % Cotton
  organic, 95 % Organic Bamboo 5% Spandex .. etc..

  Then now we are looking for new generation to create the design that match to our concept of eco conscience
  in wearing ..as freelance at this stage .. so if any one who are interested in ..pls contact : tel : 084-451-4192 , 081-441-9977
  or email : pat@nukleusthailand.com

  Hope we can be a part to heal the environment & the world y marching into the future with sustainable ..

  Thank you
  Patpassorn

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *