พิธีไหว์ครู ปวช. มทร.พระนคร ปีการศึกษา2558

ปก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพระนคร จัดพิธีบวงสรวงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒน์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และพิธีไหว้ครูให้กับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุมD-Hall ศูนย์เทเวศร์

[/su_custom_gallery]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *