ประกาศ มทร.พ. เรื่องการแบ่งกลุ่มคณะฯ

สามารถติดตามรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการแบ่งกลุ่มคณะฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่ ประกาศ มทร.พระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *