ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

 

bn1-student3

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ให้ผู้ที่มีรายชื่อตรวจสอบรายละเอียดในการรายงานตัวได้ตามประกาศ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *