คารวะอดีตนายกสภา ราชมงคลพระนคร

S__8232997

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมคารวะ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และแนะนำผู้บริหารชุดใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ ณ แหลมเจริญซีฟู้ด เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *