คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแสดงผลงานนักศึกษา”The Debut project”ครั้งที่5

DSC_8163

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์จากผลงานในรายวิชาโครงงานการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ครั้งที่5 (The Debut Project 5) โดยจัดแสดงผลงานกว่า 150 ชุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สมัยนิยม” ที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธาและเอกลักษณ์ต่างๆมารวมอยู่ภายใต้เครื่องแต่งกาย ที่สะท้อนความเป็นไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558

DSC_8018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *