กิจกรรมอบรม และ การประกวด ในงาน “เจ้าฟ้านักภาษา สืบสานภูมิปัญญาไทย”

 

กิจกรรมอบรม

Slider-Workshop_HRH_Sirindhorn-c

 

รายละเอียดการอบรม

Agenda-HRH_Sirindhorn_Event

กิจกรรมการประกวด

Slide-HRH_Sirindhorn_Contest-2015-e

หลักเกณฑ์การประกวด

หลักเกณฑ์การประกวด การแสดงประกอบเพลงนารีรัตนา

หลักเกณฑ์การประกวด วีดิทัศน์สารคดีสั้น

หลักเกณฑ์การประกวด การประกวดศิลปะประดิษฐ์งานดอกไม้สดแบบไทย

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครการประกวด การแสดงประกอบเพลงนารีรัตนา

ใบสมัครการประกวด วีดิทัศน์สารคดีสั้น

ใบสมัครการประกวดศิลปะประดิษฐ์งานดอกไม้สดแบบไทย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *