นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โชว์ผลงานด้านมัลติมีเดีย

DSC_6323

นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดแสดงผลงานแอนิเมชั่นพร้อมให้คำแนะนำด้านการผลิตสื่อแอนิเมชั่นกับน้องๆนักเรียน ที่มาสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่21 พฤษภาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผลงานที่นำมาเสนอ ได้รับความสนใจอย่างมาก

 

DSC_6324

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *