เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ให้นักศึกษาของคณะ ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการ

กำหนดการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *