อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ออกรายการ “ของดีเมืองหลวง”

DSC_7057 (Copy)
รายการ “ของดีเมืองหลวง” เผยแพร่ภารกิจของกรุงเทพมหานครทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เชิญอาจารย์ ธวัชชัย แสงน้ำเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สัมภาษณ์ในช่วง “อาชีพคนเมือง” ในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากผ้าไทย เขตดุสิต” เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 และออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ทางช่อง GMMZ ช่อง 279 ในเวลา 21.00 – 22.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *