สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมผู้ประสานงาน 9 คณะ การประชุมวิชาการ ICON SCi : The 6th RMUTP

DSC_0651 (Copy)
ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำผู้ประสานงาน ICON SCI ของแต่ละคณะ เพื่อเตรียมงานและประสานงานภายในคณะ เกี่ยวกับจำนวนผลงานที่ต้องการ ค้นหารายนามของนักวิจัยเพื่อส่งการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และแนะนำ Website ของงาน ICON SCI รวมไปถึงระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ Website มีความเหมาะสมในการดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

DSC_0649 (Copy)
DSC_0688 (Copy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *