ราชมงคลพระนคร เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

IMG_1205

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ“สัปดาห์เทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” หรือเสด็จเตี่ย เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในวันที่ 19 พฤษภาคม ณ บริเวณลาน พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเรือนหมอพร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

[/su_custom_gallery]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *