ราชมงคลพระนคร มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

ภาพข่าว

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบเงินจากการจัดกิจกรรม “มทร.พระนคร ปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยเนปาล” ซึ่งผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาค เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องรับรอง 2 ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *