ราชมงคลพระนคร ทำพิธีลงนามร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท โฮมโปรดักส์

DSC_6568

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ คุณนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฆูรย์ จาก บริษัทโฮมโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ การขยายโอกาสทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการออกแบบ ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ไปสู่การร่วมสร้างบัณฑิตในสายงาน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

DSC_6551

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *