ราชมงคลพระนคร ช่วยเหลือนักศึกษาประสบอัคคีภัย

DSC_6199 (Copy)รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัยจำนวน 2 รายคือ นางสาวกิตติมา บุญปั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ และนางสาววรัญญา แรงจริง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมอบเงินให้นักศึกษาดังกล่าว รายละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท ณ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *