ราชมงคลพระนคร จิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์

DSC_3967

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร (CEO) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมโครงการ“จิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์”โดยมีผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมสัญจรการเสวนาภาพลักษณ์ทั่วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตลอดเดือนมิถุนายนนี้

DSC_6778

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *