ราชมงคลพระนคร จับมือ 4 สถาบัน พัฒนาการศึกษา

DSC_0194 (Small)
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ผู้บริหารจาก 4 สถาบันคือ 1.วิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา 2.วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก อี.เทค 3.วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก อี.เทค-ชลบุรี 4.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

[/su_custom_gallery]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *