รศ.สุภัทรา รับมอบหนังสือจากองค์การนักศึกษา ราชมงคลพระนคร

IMG_0644
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) รับมอบหนังสือจากองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาได้มอบเงินจำนวน 9,999 เพื่อนำไปซื้อหนังสือจำนวน 161 เล่มเข้าร่วมโครงการ “หนังสือให้น้อง ฉลอง 60 พรรษา” ณ อาคาร มงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
IMG_0655 (Copy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *