ยกย่อง “เรือนหมอพร” อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 58

DSC_5820 (Copy) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่าสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์แจ้งว่า เรือนหมอพร อนุสรณ์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้รับรางวัล “อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558” ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ โดยทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ระบุว่า ได้คัดเลือกให้เรือนหมอพรได้รับรางวัลครั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้ที่มีคุณูปการต่อการอนุรักษ์มรดก ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง
DSC_5898 (Copy)ทั้งนี้เรือนหมอพรตั้งอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) จัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-คลาสสิก (Neo-Classic) มีความโดดเด่นตรงที่เป็นเรือนไม้ หลังคาทรงปั้นหยา และเป็นอนุสรณ์สถานที่ยังคงสมบูรณ์แบบที่เหลืออยู่คู่วังนางเลิ้ง ภายในเรือหมอพรมีการจัดแสดงสิ่งของ และพระประวัติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อาทิ ฉลองพระองค์ทหารเรือ พระมาลาอินทรธนู หีบเหล็กสำหรับเก็บข้าวของ เป็นต้น ผู้สนใจเข้าชมเรือนหมอพร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. 02 665 3777 ต่อ 1036
DSC_5851 (Copy)เชิญชมนิทรรศการ”เรือนหมอพร”รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นในงานสถาปนิก58 วันศุกร์ที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะณ Challenger2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *