ปรับปรุงอุปกรณ์สายใยแก้วนำแสง ช่วงเวลา 16.30 น.-18.30 น.

 

phpThumb_generated

เนื่องจากผู้ให้บริการเครือข่าย Uninet ได้แจ้งว่าสายใยแก้วนำแสงที่ใช้กับเครือข่ายหลักของศูนย์เทเวศร์ มีการชำรุดเสียหายเป็นเหตุให้การใช้งานเครือข่ายมีปัญหาและจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขสายสัญญาณ  จึงเป็นเหตุให้เครือข่ายที่ใช้ออกอินเตอร์เน็ตภายนอกของศูนย์เทเวศร์ ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาที่ทำการแก้ไข (ตั้งแต่เวลา 16.30 น. – 18.30 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2558) ซึ่งจะมีรายละเอียดผลกระทบดังนี้

ส่วนเครือข่ายที่จะไม่สามารถใช้งานได้ปกติ
1. เครือข่ายมีสายของศูนย์เทเวศร์ และโชติเวช จะไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตนอกมหาวิทยาลัยได้
2. เครือข่ายไร้สายของทุกศูนย์ จะไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตนอกมหาวิทยาลัยได้

ส่วนเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้ปกติ
1. ระบบที่ใช้ทำงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด
2. เครือข่ายมีสายของศูนย์พณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือจะยังสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัยได้

 

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *