คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ จัดนิทรรศการ “บูรณาการการออกแบบผลิตภัณฑ์”

DSC_6427 (Copy)
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) จัดนิทรรศการ “บูรณาการการออกแบบผลิตภัณฑ์” อีกหนึ่งนิทรรศการในการสอนรายวิชาการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ซึ่งเป็นการนำผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ในรายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นถิ่น การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 2 การถ่ายภาพ การวาดและการเขียนภาพ 2 และการทำแบบตัดและการตัดเย็บเพื่องานแฟชั่น 2 มาจัดแสดง ในรูปแบบของนิทรรศการผสมผสาน ร่วมกับการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ นิทรรศการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

[/su_custom_gallery]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *