โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) และโครงการการเตรียมความพร้อมประสิทธิภาพและจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 ณ อาคาร 2  ห้องคณะบริหาธุรกิจ  เรียนและสอบ 3,000 บาท ( 25 ชั่วโมง พร้อมอาหารว่าง) ระหว่างวันที่ 2 – 15 มิ.ย. 2558  เวลา 17.00 – 19.00 น. ในวันทำการและในวันเสาร์ที่ 13 มิ.ย.2558  เต็มวันและสอบกับศูนย์โทอิคประเทศไทย

poster_TOEIC (2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *