อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารราชมงคลพระนครร่วมแสดงความยินดีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพระนคร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
DSC_5266

DSC_5264

DSC_5263

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *