อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคหนังสือในโครงการ“หนังสือให้น้องฉลอง 60 พรรษา”

DSC_5455

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคหนังสือในโครงการ“หนังสือให้น้องฉลอง 60 พรรษา”เพื่อบริจาคให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านสาหร่าย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2ซึ่งเป็นโรงเรียนขาดแคลนยังไม่หนังสือ โดยจะส่งมอบหนังสือ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกและศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ บริเวณชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

DSC_5449

DSC_5468

DSC_5473

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *