สัมมนา “แจ๊ส Festivial” อยากเฟี้ยวต้องเลี้ยวมา

IMG_8433

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมมนา “แจ๊ส Festivial” อยากเฟี้ยวต้องเลี้ยวมา สัมมนานอกตำรา ท้าคนซ่ามาร่วมงาน โดยวิทยากร คุณผดุง ทรงแสง (แจ๊ส ชวนชื่น) นักแสดงตลกมากความสามารถที่มาพร้อมกับความฮา และสาระมากมาย บอกเล่าประสบการณ์การทำงาน แง่คิดดีๆ ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

IMG_8499

IMG_8747

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *