ราชมงคลพระนคร เปลี่ยนโฉมเว็บไซต์ใหม่

11154754_951581808226087_289372532840245808_o (Copy)
รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีด้านสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมหัวข้อ “การจัดช่องทางการสื่อสารองค์กร” ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554

11174740_951581611559440_2517278723197547346_o (Copy)

fn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *