ราชมงคลพระนคร ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยเนปาล

th2

รศ.สุภัทราโกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) กล่าวแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและแสดงความห่วงใยแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในการนี้มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกหน่วยงาน ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว สำหรับผู้ประสงค์จะร่วมทำบุญให้แต่ละหน่วยงานรวบรวมเงินส่งมาที่กองกลาง หรือบริจาคเงินที่บัญชีออมทรัพย์ มทร.พระนคร “เงินบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 880-717-1700 ธนาคารกรุงเทพ สาขามทร.พระนครและมหาวิทยาลัยจะส่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านทางสถานทูตเนปาลต่อไป ภาพ:โพสทูเดย์
ราชมงคลพระนคร เชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลและกลุ่มประเทศข้างเคียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอแสดงความห่วงใยแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล และกลุ่มประเทศข้างเคียง

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon expresses sincere and deep condolences to the people of Nepal and the surrounding countries affected from a disastrous earthquake.

ราชมงคลพระนคร เชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลและกลุ่มประเทศข้างเคียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *