รศ.สุภัทรา ร่วมแสดงความยินดีนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DSC_6117 (Copy)ศ.ไชชยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และรศ.ดวงสุดา เตโชติรส อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *