รศ.สุภัทรา ร่วมแสดงความยินดีเลขาธิการ กกอ.

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพระนคร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายพินิติ รตะนานุกูล ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

S__6512650

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *