ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา & นัดพบสถานประกอบการ ราชมงคลพระนคร ปี 2558

DSC_5337

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -24 เมษายน 2558 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การบรรยายพิเศษ นิทรรศการตำแหน่งงานว่าง บริการทดสอบความถนัดด้านอาชีพ บริการรับสมัครงานกับสถานประกอบการกว่า 100 บริษัท เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *