ขอเชิญ ร่วมงานสัมมนา “กาฝากงานศิลป์” มุมมองภาพที่ดี ดูจากอะไร

2

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “กาฝากงานศิลป์” มุมมองภาพที่ดี ดูจากอะไร โดยคุณธาดา วาริช และพริ๊ตตี้เงินล้าน ชีสเค้ก จริยา ราโชมาส มาทำอะไรที่คณะเทคโนโลสื่อสารมวลชน หาคำตอบพร้อมๆ กัน ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย  อาคาร 4 ชั้น 2 (4201) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *