ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในพิธีเปิดอาคารพร้อมมงคล อาคารมงคลอาภา ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 15.00 น.