มทร.พระนคร ถวายเทียนเข้าพรรษาวัดนรนาถสุนทริการาม

มทร.พระนคร ถวายเทียนเข้าพรรษาวัดนรนาถสุนทริการาม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมพิธีกิจกรรมวันเข้าพรรษา ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555 ได้จัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาที่วัดนรนาถสุนทริการาม  โดยขบวนแห่เทียนพรรษามีการฟ้อนรำ และการละเล่นกองยาวจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร ซึ่งได้รับความสนใจจากชุมชนอย่างมาก