ภาพบรรยากาศโครงการประชุมสัมมนาบุคลากร ด้านกิจการนักศึกษา

ภาพบรรยากาศโครงการประชุมสัมมนาบุคลากร ด้านกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากร ด้านกิจการนักศึกษาทั้ง 9 คณะ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า