ภาพบรรยากาศนักศึกษาร่วมเดินรณรงค์ยาเสพติดในสถานศึกษา

ภาพบรรยากาศนักศึกษาร่วมเดินรณรงค์ยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อเร็ว ๆ นื้ มทร.พระนคร โดยองค์การนักศึกษา จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา “เทิดไท้ 80 พรรษามหาราชินี” เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ และเพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด นำทีมโดยนายพลวัฒน์  รักบางยอ นายกองค์การนักศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วมเดินรณรงค์ กว่า 100 คน