มทร.พระนคร อบรมศิลปะงานประดิษฐ์ไทยสู่เยาวชนอาเซียน

มทร.พระนคร  อบรมศิลปะงานประดิษฐ์ไทยสู่เยาวชนอาเซียน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมศิลปะงานประดิษฐ์ไทยสู่เยาวชนอาเซียน (Thai Handicraft Training Course for ASEAN Youth) อาคารเรือนปัญญา เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนนานาชาติ AngloSingaporeInternationalSchool  ทั้งชายและหญิงจากนานาประเทศเข้าร่วมกว่า 60 คน เช่น มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย  เยอรมัน ยูเครน เนปาน อินโดนีเซีย ไต้หวัน เป็นต้น  ในศิลปะหลักสูตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรข้าวเกรียบปากหม้อ สาคูไส้หมู หลักสูตรการทำกระเช้าแตงโม หรือหลักสูตรมะลิแก้ว รวมทั้งหลักสูตรเดโคพาจ